Ryzyński

 

 

Biuro Usług
Inżynierskich
Barbara Anna
i Władysław
Ryżyńscy
s.c.

ul. Dębowa 71
15-801 Białystok

t: +48 85 662 08 41
f: +48 85 662 08 41
t. kom. +48 694 627 429

e: biuro@ryzynski.pl

Zobacz powiększoną mapę


Zleceniodawcy

Inni kontrahenci

Wybrane tematy
. . . projekty
. . . ekspertyzy
. . . obiekty sakralne
. . . obiekty mostowe
. . . posadzki
. . . budownictwo
. . . szkolenia

Inne tematy

O nas
Władysław Ryżyński
Barbara Ryżyńska

Album realizacji

 

 Projektowanie konstrukcyjne

Kompleksowe projektowanie architektoniczno-budowlane

Projektowanie obiektów przemysłowych

Projektowanie domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej


Ekspertyzy i opinie budowlane konstrukcyjne i architektoniczne

Projektowanie fundamentów pod maszyny i urządzenia

Projektowanie posadowień obiektów budowlanych w złożonych
warunkach gruntowych

Projektowanie i ocena posadzek przemysłowych


Diagnostyka i naprawy konstrukcji żelbetowych

Wzmocnienia konstrukcji


Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Obliczenia statyczne i dynamiczne konstrukcji inżynierskich

Analizy statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji w zakresie liniowym i nieliniowym

Analizy nośności granicznej konstrukcji

Analizy stateczności konstrukcji


Prace badawczo naukowe

Wdrażanie innowacyjnych technologii w budownictwiePrzygotowanie i prowadzenie inwestycji

Obsługa formalno-prawna inwestycji

Nadzory inwestorskie i doradztwo inwestycyjno-techniczne

Usługi inżynierskie doradcze w zakresie oceny stanu technicznego obiektów przed ich nabyciem lub dzierżawą

Wieloletni dorobek firmy stanowią opracowania wykonane dla partnerów krajowych (Białystok, okolice Podlasia, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki, Sejny, Gołdap, Warszawa, Olsztyn, Węgorzewo, Tomaszów Lubelski, Poznań, Zabrze) i zagranicznych (Litwa, Ukraina, Szwajcaria, Niemcy, Rosja).

Naszymi Zleceniodawcami były osoby fizyczne i następujące podmioty gospodarcze:

Akademia Medyczna - Białystok
ALUPLAST - Warszawa
Alusuisse - Lonza - Szwajcaria
BUD - WAREX Sp. z o.o. - Warszawa
Budimex Poznań
Budimex - Dromex S.A.
ERBUD SA - Warszawa
Fabryka Dywanów "Agnella" - Białystok
FADOM Sp. z o.o. - Białystok
INSTAL Białystok
KAN s.c. - Warszawa
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
LINDAB Sp. z o.o. - Łomianki k. Warszawy
MOSTOSTAL Białystok Sp. z o.o.
POLBUD S.A. - Bielsk Podlaski
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
PPUH RODEX Sp. z o.o. - Białystok
Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych "POMOST" s.c. - Warszawa
PROMOTECH Sp. z o.o. - Białystok
ROSTI (Polska) Sp. z o.o. - Białystok
SIKA POLAND - Warszawa
SELGROS – Białystok
STRABAG Sp. z o.o. - Warszawa
UNIBEP SA - Bielsk Podlaski
UNIWERSYTET w BIAŁYMSTOKU
URZĄD MARSZAŁKOWSKI województwa podlaskiego
Urząd Miejski w Białymstoku
URZĄD MIEJSKI w Sokółce
URZĄD MIEJSKI Zarząd Dróg i Transportu w Białymstoku
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 

 
 
 • INNI KONTRAHENCI

 • A-JWK-MANAGEMENT Sp. z o.o. - Gdańsk
  ALYTUS - Litwa
  ASTRA -Technologia Betonu Sp. z o.o. - Straszyn k. Gdańska
  BET-BRUK Sp. z o.o. - Grajewo
  Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - BSM Białystok
  BIALBUD Sp. J. Białystok
  Bielski Dom Kultury - Bielsk Podlaski
  Browar Łomża Sp. z o.o.
  CEZAR Sp. z o.o. - Białystok
  Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o.
  Komunalne TBS Sp. z o.o. - Białystok
  MASTERPRESS S.A. - Białystok
  P.P.U. Mark-Bud Sp. z o.o. Białystok
  MC Bauchemie Sp. z o.o. - Środa Wielkopolska
  METPO s.c. - Białystok
  Miasto Stołeczne - Warszawa
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok - MOSIR
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Białystok
  MIRPOL Sp. z o.o. - Białystok
  PANEL STYL Sp. j. - Białystok
  Parafia prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - Białystok
  Parafia Św. Rocha w Białymstoku
  Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" - Zambrów
  Zarząd Miasta Białegostoku
  Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
  i INNI

   
 

 

przykłady
opracowanych
tematów


Zestawienie poniżej prezentuje wybrane tematy wykonane przez Biuro Usług Inżynierskich dotyczące zagadnień związanych z:

Oceną stanu technicznego: budynków, posadzek, dachów, tarasów, balkonów, parkingów wielopoziomowych, obiektów zabytkowych, obiektów po pożarze

Ustaleniem przyczyn występujących uszkodzeń i ich znaczenia dla konstrukcji ocenianych obiektów wraz z podaniem sposobu naprawy,

Opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych

Opracowaniem projektów wykonawczych konstrukcji fundamentowania pod zespoły maszyn technologicznych,

Przeprowadzeniem analizy stateczności konstrukcji,

Przeprowadzeniem analizy dynamicznej i wpływu drgań na konstrukcję.

WYBRANE TEMATY:


Projekty


 • Projekt wzmocnienia sufitów podwieszanych w pomieszczeniach budynku Teatru w Warszawie

  Projekt konstrukcyjny wykonawczy zespołu masztów flagowych z posadowieniem oraz gablot wystawienniczych na Stadionie Narodowym w Warszawie

  Projekt budowlany i wykonawczy naprawy słupów w hali produkcji prefabrykatów i zbrojeń na terenie firmy "Fadom" Sp. z o.o. w Białymstoku

  Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji fundamentów pod krosna w Fabryce Dywanów "Agnella" S.A.

  Projekt wykonawczy remontu fundamentu autotransformatora i misy olejowej na terenie rozdzielni energetycznej w Turośni Kościelnej

  Projekt remontu zarysowań ścian i uszkodzeń posadzki w pawilonie handlowym PLUS Discount w Tomaszowie Lubelskim

  Projekt budowlany budowy Wytwórni Mas Bitumicznych typu AMMANN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej w Hryniewiczach k/Białegostoku

  Wykonanie kompletnego projektu rozbiórki części budynków przemysłowych na terenie po Fabryce Wyrobów Runowych "BIRUNA" w Białymstoku

  Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczeń Pracowni Fizyki w budynku Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

  Projekt wykonawczy płyty konstrukcyjnej pod posadzki rozbudowywanej Galerii w C.H. Auchan w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej

 • Ekspertyzy i opinie techniczne


 • Opinia techniczna dotycząca sposobu naprawy powierzchni wewnętrznej żelbetowych zbiorników na terenie biogazowni k/Olecka wraz z wytycznymi prowadzenia dalszych robót

  Opinia techniczna dotycząca ustalenia prawdopodobnych przyczyn i mechanizmu zniszczenia elementu drewnianego rusztowania na budowie Galerii Handlowej w Suwałkach

  Opinia techniczna dotycząca ustalenia przyczyn powstałych zarysowań w pomieszczeniach Budynku Ogólnotechnicznego PB wraz z podaniem sposobu naprawy

  Ekspertyza budowlana dotycząca stropów budynku Wellines & SPA w Gołdapi wraz z podaniem sposobu naprawy

  Ocena nośności stropodachu w przebudowywanym istniejącym budynku magazynowym przy ul. Węglowej w Białymstoku

  Opinia techniczna na temat przyczyn zawilgocenia pomieszczeń poniżej poziomu terenu w budowanym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz ze wskazaniem sposobu wyeliminowania negatywnych zjawisk

  Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Grodzisku

  Ocena stanu technicznego ściany szczytowej i przyległych ścian podłużnych ZSI w Sokółce wraz z podaniem sposobu naprawy

  Ocena techniczna dotycząca możliwości naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych w hali magazynowej w Białymstoku wraz z projektem naprawy

  Ekspertyza stanu technicznego i wytyczne prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem podłoża budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białymstoku

  Ekspertyza dotycząca stanu technicznego hali produkcji prefabrykatów i zbrojeń na terenie firmy "Fadom" w Białymstoku

  Ekspertyza techniczna dźwigarów stalowych stropodachu pływalni w Białymstoku

  Ekspertyza techniczna dotycząca nośności stalowej konstrukcji dachu nad halą części budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

  Ekspertyza dotycząca stanu technicznego posadzki w hali sprzedaży w pawilonie handlowym PLUS Discount w Hajnówce

  Ekspertyza dotycząca płyt stropowych nad parkingami podziemnymi w budynku przy ul. Garibaldiego w Warszawie w zakresie analizy stanu wytężenia płyt stropowych nad parkingami podziemnymi oraz płyty fundamentowej pod budynkiem

  Ocena stanu technicznego dachu "Spodka C" w zespole pawilonów w Białymstoku

  Opinia techniczna dotycząca przyczyn zarysowań istniejącej płyty górnej garażu otwartego dwupoziomowego w Jankach k/Warszawy


 • Obiekty zabytkowe i sakralne


  Projekt budowlany odbudowy części wieży zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Wojciecha B.M. w Białymstoku - ekspertyza techniczna i część konstrukcyjna

  Opinia dotycząca pokrycia i izolacji dachów Pałacu w Wilanowie wraz z podaniem sposobu dalszego postępowania

  Inwentaryzacja i projekt techniczny konstrukcji wsporczej figury NMP na szczycie wieży Kościoła Św. Rocha w Białymstoku

  Dokumentacja powykonawcza na remont dachu Pałacu Bucholtza w Supraślu

  Projekt techniczny remontu dachów płaskich Pałacu Branickich w Białymstoku

  Projekt techniczny konstrukcji cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

 •  

 • Obiekty mostowe


  Analiza wytężenia i stateczności głównych elementów konstrukcyjnych Mostu Północnego M-1 (trasa tramwajowa wraz z ciągiem rowerowo-pieszym) w Warszawie

  Usługi inżynierskie doradcze dotyczące konstrukcji stalowej łuku wiaduktu nad ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

  Projekt techniczny mostu łukowego w Puławach. Stateczność układu oraz statyka i dynamika cięgien


 • Posadzki przemysłowe


  Projekt wykonawczy płyty konstrukcyjnej posadzki w C.H. Selgros w Białymstoku

  Projekt wykonawczy posadzki betonowej w Drukarni Winkowski w Wyszkowie

  Projekt posadzki przemysłowej w sklepie "Bricoman" na terenie C.H.-U. "TESCO" w Warszawie

  Projekt posadzki w hali Mebelplast Olsztyn

  Kompleksowa dokumentacja projektowa posadzki w C.H. Auchan w Białymstoku, ul. Hetmańska

  Projekt wykonawczy posadzki betonowej w C.H. Veneda w Łomży

  Opinia techniczna dotycząca powstałych zarysowań i innych uszkodzeń posadzki w hali sprzedaży C.H. Selgros w Białymstoku

  Opinia techniczna dotycząca powstałych zawilgoceń posadzki w garażu podziemnym przy ul. Figiel w Warszawie

  Opinia techniczna dotycząca powstałych zarysowań posadzki w garażu podziemnym przy ul. Jeżewskiego w Warszawie

  Opinia techniczna dotycząca uszkodzeń posadzki betonowej w garażach w przy ul. Bukowińskiej w Warszawie

  Opinia techniczna dotycząca posadzki betonowej w salonie samochodowym w Poznaniu

  Ocena stanu technicznego posadzki na parkingu w CB-H Klif w Warszawie

  Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego posadzki betonowej w hali produkcyjnej firmy NIBE - BIAWAR Sp. z o.o. w Białymstoku

  Ekspertyza dotycząca posadzki na terenie ZM Polmlek w Lidzbarku Warmińskim

  Usługi inżynierskie doradcze dotyczące złuszczeń na powierzchni części betonowego pasa startowego lotniska w Modlinie


 • Budownictwo przemysłowe


  Posadowienie zespołu zbiorników stalowych wody zdemineralizowanej w EC II w Białymstoku

  Projekty wykonawcze fundamentów pod krosna w Fabryce Dywanów w Białymstoku

  Projekt wykonawczy posadowienia ciągu zgrzeblącego w Fabryce Dywanów w Białymstoku

  Projekt wykonawczy fundamentów pod urządzenia barwiarskie i wirówkę w farbiarni Fabryki Dywanów w Białymstoku

  Projekt budowlany posadowienia zbiornika uśredniającego ścieki w poziomie piwnic zakładu przemysłowego w Białymstoku

  Projekt techniczny fundamentu żelbetowego pod obrabiarki precyzyjne w hali produkcyjnej przy ul. Zdrojowej w Białymstoku

  Fundament pompy OPS-4 w hali maszyn w EC II Białystok • Prace badawczo-wdrożeniowe, szkolenia, wykłady specjalistyczne


 • Wykłady na XXVII i XXIX Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

  Doradztwo techniczne i przeprowadzenie szkolenia podczas warsztatów: Betonowe posadzki przemysłowe w Krakowie i w Poznaniu

  Doradztwo techniczne obejmujące szkolenie dotyczące "Modernizacji zabytkowych i adaptowanych budynków Edukacyjnych w Polsce" w miejscowości Alytus na Litwie

  Doradztwo techniczne dotyczące projektowania i wykonywania posadzek betonowych - Kijów

  Przygotowanie i poprowadzenie prezentacji produktowo - programowej firmy Lindab w Szczyrku

  Prezentacja i doradztwo techniczne na temat "Naprawa konstrukcji w technologiach iniekcji ciśnieniowej" podczas szkolenia w Środzie Wielkopolskiej

  Wykonanie prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących zastosowania w budownictwie materiałów izolacyjnych uzyskanych z recyklingu odpadów poprodukcyjnych fabryki w Białymstoku

  Opracowanie materiałów informacyjnych z wytycznymi dotyczącymi projektowania obiektów inżynierskich w strefie sejsmicznej na terenie Osetii Północnej w Rosji.


   
 
 

   

  INNE TEMATY


  • Sprawozdanie z badania kamerą termowizyjną dachu budynku w Suwałkach wraz z interpretacją wyników

   Usługi inżynierskie doradcze dotyczące budynku w stanie awarii budowlanej w Zambrowie

   Ocena stanu technicznego wejścia głównego do budynku Wydziału Architektury PB wraz z podaniem sposobu naprawy

   Uwagi dotyczące stanu technicznego konstrukcji zespołu hal po ZNTK w Łapach

   Opinia techniczna dotycząca posadzki parkingu podziemnego w C.H. Alfa w Białymstoku

   Ocena stanu technicznego toru jezdnego i konstrukcji nośnej elektrowciągu 2,5 T w hali farbiarni Fabryki Dywanów Białymstoku

   Doradztwo techniczne dotyczące płyty parkingu przy Galerii Białej w Białymstoku

   Opinia techniczna dotycząca izolacyjności akustycznej przegród w lokalu gastronomicznym w budynku przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku z podaniem sposobu poprawy komfortu akustycznego

   Raport z geotechnicznych badań kontrolnych podłoża gruntowego pod posadzką hali remontowej ZNT w Warszawie

   Sprawdzenie nośności konstrukcji dachu budynku Hotelu w Białymstoku na obciążenie śniegiem przy uwzględnieniu aktualnych wymagań normowych

   Usługi inżynierskie doradcze dotyczące spraw formalno-prawnych związanych z nadbudową i przebudową istniejącego budynku handlowo-usługowego w Białymstoku przy ul. Lipowej

   Opinia dotycząca bezpieczeństwa użytkowania budynku Hotelu w Białymstoku w zakresie wymagań budowlanych

   Weryfikacja projektu budowlanego i projektu wykonawczego konstrukcji stacji paliw Lotos w miejscowości Gosie Małe

   Wstępne prace projektowe: geodezyjne i inwentaryzacyjne dotyczące zmiany przeznaczenia istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny w gminie Tykocin

   Projekt budowlany rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne w gminie Dobrzyniewo Duże

   Ocena nośności zawiesia wciągarki linowej w OSM w Hajnówce

   Usługi inżynierskie doradcze dotyczące posadzki przemysłowej w hali magazynowej w Zabrzu

   Wstępna opinia techniczna dotycząca stanu konstrukcji Hali PCRT w Białymstoku

   Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej portalu wejściowego do Centrum Filmowego "Helios" w Białymstoku

   Przegląd techniczny dźwigarów strunobetonowych w obiektach F.D. w Białymstoku

   Sposób mocowania reklamy ściennej do budynku dla BRE Banku w Białymstoku

   Wytyczne wykonania posadzki na terenie Browaru Łomża

   Wykonanie dokumentacji stanowiącej studium możliwości zastosowania odpadów powstałych przy produkcji dywanów i wykładzin do produkcji wyrobów budowlanych

   Wykonanie wstępnych prac projektowych dotyczących Wytwórni Mas Bitumicznych w Hryniewiczach firmy STRABAG

   Projekt remontów dwóch balkonów w zabytkowej kamienicy w Białymstoku

   Projekt techniczny i projekt montażu konstrukcji nośnej pod rurociąg ciepłowniczy pod wiaduktem w ciągu ul. Dąbrowskiego w Białymstoku

   Projekt techniczny remontu dachów płaskich Pałacu Branickich w Białymstoku

  • i inne

 
   

 

nasze
biuro

 

Biuro Usług Inżynierskich jest firmą o profilu projektowo-badawczym. Została założona w roku 1998 jako kontynuacja działalności firmy STUDIO R plus. Profil działalności to głównie projektowanie obiektów inżynierskich, ekspertyzy i opinie techniczne oraz analizy statyczno-wytrzymałościowe złożonych konstrukcji obciążonych statycznie i dynamicznie. Zrealizowane tematy znajdujące się w dorobku firmy zawierają znaczny udział pracy teoretycznej i badawczej, są wdrożeniem nowych innowacyjnych technologii w zakresie materiałowym i nowych metod projektowania. Firma dzieliła się wiedzą w tym zakresie ze środowiskiem inżynierskim w kraju i poza jego granicami (UE, Litwa, Ukraina) na szkoleniach, seminariach i konferencjach z zakresu projektowania konstrukcji.

Głównymi obszarami aktywności są złożone konstrukcje w stanach ekstremalnego wytężenia, ocena stanu i wzmocnienia konstrukcji. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i ocenie posadzek betonowych stanowi kolejny obszar aktywności firmy. Oferta usług jest poszerzona o działalność związaną z wdrażaniem innowacyjnych technologii w budownictwie, szczególnie w zakresie konstrukcji betonowych, fibrobetonów i wzmocnień przy zastosowaniu nowoczesnych technologii materiałowych.Władysław Ryżyński

Współwłaściciel biura. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek wielu stowarzyszeń branżowych (m.in. PZITB - Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, PSMB - Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa oraz Polskiego Komitetu Geotechniki) uczestnik licznych szkoleń i kursów z zakresu szeroko pojętego rzeczoznawstwa budowlanego. Od 2003 roku jest członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1989 posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywał pracując w przedsiębiorstwach budowlanych i prowadząc od 1991 roku samodzielną praktykę projektową, najpierw jako wspólnik w firmie Studio R plus, a od 1998 roku będąc współwłaścicielem Biura Usług Inżynierskich. Jest autorem kilkuset opracowań, projektów i ekspertyz oraz autorem wielu publikacji.

Równolegle z prowadzeniem prac projektowo-doradczych zajmuje się od roku 1985 działalnością naukowo-dydaktyczną, którą realizował w Politechnice Białostockiej, a od 2005 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Od roku 1991 posiada tytuł doktora nauk technicznych, który uzyskał w Politechnice Białostockiej. Promotor wielu prac magisterskich, doświadczony wykładowca - wśród osiągnięć dydaktycznych można wymienić m.in. uzyskany w roku 2007 tytuł "Belfra roku".

Wieloletnie doświadczenie projektowe i wykonawcze, połączone ze znajomością zawansowanych metod analizy i wymiarowania konstrukcji pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych tematów będących połączeniem teorii z praktyką.

Jest specjalistą z zakresu ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektów budowlanych, projektowania wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji. Obszarem działalności jest projektowanie konstrukcji budowlanych oraz zaawansowane metody analizy obliczeniowej konstrukcji obciążonych statycznie i dynamicznie w zakresie liniowym i nieliniowym. Specjalizacją naukową jest dynamika konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem sejsmiki i metod redukcji drgań. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i ocenie betonowych posadzek przemysłowych.

Interesuje się historią kultur antycznych, lotnictwem oraz jazzem i muzyką klasyczną.

• • •


Barbara Ryżyńska

Współwłaściciel biura. Wieloletnie doświadczenie w branży architektonicznej zdobyła pracując 15 lat w SBP "Projekt" w Białymstoku oraz prowadząc nieprzerwanie od 1991 roku własną działalność w charakterze wspólnika spółki Studio R plus, a od 1998 roku będąc współwłaścicielem Biura Usług Inżynierskich. W roku 1993 ukończyła Trening Przedsiębiorców w Białostockiej Szkole Biznesu. Zajmuje się obsługą formalno-prawną firmy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych i złożonych projektów. Specjalizuje się w zagadnieniach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i procedurami postępowania w procesie budowlanym, również w sytuacjach wystąpienia stanów awaryjnych i złożonych uwarunkowań prawnych.

Interesuje się dietetyką, zdrowym żywieniem, lubi ogród i jamniki.

• • •

 

   

 

album
zdjęć
wybranych
realizacji


 

   

BIURO . . . . KONTAKT . . . . KLIENCI . . . TEMATY . . .